Ολγα Γαβριηλιδου

profileSmall

Η Όλγα Γαβριηλίδου είναι Ειδική Δικαστική Γραφολόγος και Εξειδικευμένη Ερευνήτρια Εγγράφων.

Ζει στη Χίο και αναλαμβάνει ποινικές και αστικές υποθέσεις από τις αρμόδιες εισαγγελίες και τα πρωτοδικεία του κράτους και ιδιωτικές Δικαστικές υποθέσεις από πολίτες όλης της επικράτειας.

Διδάσκει Δικαστική και Αναλυτική Γραφολογία στη Σχολή Γραφολογίας του Cambridge, είναι Πιστοποιημένο Στέλεχος Προστασίας Δεδομένων (DPO) κατά τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 (GDPR) και υποψήφια Διδάκτορας σε θέματα Ψηφιακής Ιδιωτικότητας του τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Σπούδασε Ψυχολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από όπου αποφοίτησε με Άριστα και υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και στη συνέχεια (σπούδασε) Γραφολογία στη έγκριτη Σχολή Cambridge School of Graphology, όπου μελέτησε την γραφή στο πλήρες φάσμα της, παίρνοντας ανώτερο πτυχίο τόσο στη Δικαστική όσο και στην Αναλυτική Γραφολογία.

Στη Δικαστική Γραφολογία οι σπουδές της περιελάμβαναν μελέτη όλων των αξιωμάτων της Δικαστικής Γραφολογίας, συστηματική εφαρμογή των διεθνών κανόνων εξέτασης εγγράφων και πρακτική εκπαίδευση με τον πάσης φύσεως εξειδικευμένο εξοπλισμό που στελεχώνει το εργαστήριο ενός καταρτισμένου Δικαστικού γραφολόγου (stereoscopic microscopes - comparison microscopes – ESDA – video spectral comparator – SEM – polarized light microscopes), προκειμένου να καθίσταται ικανή κάθε φορά και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες να εξακριβώνει με ακρίβεια την πατρότητα ή να τεκμηριώνει την πλαστότητα του εκάστοτε Αμφισβητούμενου εγγράφου ή δείγματος γραφής.

Στην Αναλυτική Γραφολογία εντρύφησε στα 300 και πλέον χαρακτηριστικά του γραφικού χαρακτήρα ώστε να μπορεί να τοποθετείται ορθά απέναντι στη γραφική διαδικασία και να αποκωδικοποιεί τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε προσωπικότητας.

Ο συνδυασμός των σπουδών μου στην Ψυχολογία, στην Αναλυτική και στη Δικαστική Γραφολογία ως επίσης και η μεγάλη πρακτική εμπειρία στην εξέταση πάσης φύσεως εγγράφων την καθιστούν Εξειδικευμένη Ερευνήτρια Εγγράφων (CDE).

Είναι μέλος της Ένωσης Διπλωματούχων Γραφολόγων της Μεγάλης Βρετανίας, όπου για να ενταχθεί κανείς απαιτείται να πληροί ορισμένες αυστηρές προϋποθέσεις γνώσεων και κατάρτισης, και του DPO Network Greece.

Το εργαστήριό της περιλαμβάνει εξειδικευμένο σύγχρονο εξοπλισμό και διεθνή συγγράμματα της Δικαστικής και Αναλυτικής Γραφολογίας και της Ψυχολογίας.

Links:
http://www.csog.org
http://www.aqg.org.uk

Copyright 2018 Graphoanalysis.gr

Developed by Ilias Benetos