Όλγα Γαβριηλίδου

Άρθρα

Life coaching

swingworld thumbΤο Life coaching αποσκοπεί στην δημιουργία θετικών αλλαγών στη ζωή του ανθρώπου αναφορικά με προσωπικούς ή επαγγελματικούς στόχους, βοηθά τον άνθρωπο να επαναπροσδιοριστεί σε περιστάσεις αλλαγών και να αντεπεξέλθει σε περιπτώσεις κρίσεων τις οποίες αδυνατεί να διαχειριστεί μόνος του.

Ο επιτυχημένος Coach (προπονητής) εστιάζει στην επίτευξη μιας καλύτερης ζωής ανεξάρτητα από το είδος των στόχων που θέτει ο πελάτης. Σκοπός του είναι να βοηθήσει στον εντοπισμό και την προώθηση των δυνατοτήτων του ατόμου. Με άλλα λόγια, δεν έρχεται να διορθώσει μια φτωχή ατομική επίδοση (performance), ούτε να δώσει οδηγίες για το πως αυτή να αλλάξει. Ο Coach προσπαθεί να εμπλουτίσει τη προσέγγιση του ατόμου απέναντι στη ζωή, να αναδείξει σημεία κλειδιά της προσωπικότητάς του και να βοηθήσει στην αλλαγή των στοιχείων εκείνων της συμπεριφοράς του που αποτελούν τροχοπέδη για την επίτευξη των στόχων του.

Copyright 2018 Graphoanalysis.gr

Developed by Ilias Benetos